Juhani Klemetti Asiapitoista ja rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua yli ideologisten rajojen.

Järkevää maahanmuuttoa osa 3: Oleskeluluvan peruuttaminen ja maastapoistaminen

Hallitun maahanmuuton toimivuus ja koko oleskelulupajärjestelmän uskottavuus rakentuu sen ympärille, että ulkomaalaisen lupa voidaan peruuttaa ja kielteisen päätöksen saaneet poistuvat maasta. Jos ulkomaalainen syyllistyy Suomessa vakavaan rikokseen tulee hänen lupansa lähtökohtaisesti aina peruuttaa ja henkilö poistaa maasta. Kielteisen oleskelulupapäätöksen ollessa lainvoimainen tulee henkilön poistua Suomesta. Oikeus oleskella Suomessa ei ole ihmisoikeus, vaan etuoikeus.

Viime vuosina koko oleskelulupajärjestelmä on menettänyt uskottavuuttaan, kun tuhannet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ovat jääneet Suomeen laittomasti oleskelemaan. Ongelmasta keskustelu on saanut heti alusta alkaen väärän suunnan, kun tällaisia henkilöitä on alettu kutsumaan paperittomiksi, vaikka he siis ovat laittomasti maassa oleskelevia. Kyseessä on taas yksi maahanmuuttokeskustelulle hyvin ominainen tosiasioiden vääristely.

Palauttamiseen liittyvä ongelma on pääasiallisesti koskenut Irakin kansalaisia, joita heidän kotimaansa ei suostu kansainvälisten sopimusten vastaisesti vastaanottamaan. Suomi ei ole vieläkään saanut solmittua palautussopimusta Irakin kanssa, ja keinoja sen aikaansaamiseksi on tällä hetkellä hyvin vähän jäljellä. Kyseessä on koko Eurooppaa koskeva ongelma ja se vaatii siis yhteisiä toimia. Mielestäni ainut realistinen tapa saada asiassa aikaan edistystä on jäädyttää Euroopan unionin Irakin jälleenrakennukseen lupaamat varat. Varat tulee jäädyttää niin pitkäksi aikaa, kun Irak rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, ja kieltäytyy vastaanottamasta omia kansalaisiaan.

Ulkomaalaisen Suomessa oleskelun edellytyksenä tulee olla se, että henkilö pystyy elämään yhteiskunnan sääntöjen mukaisesti. Tämän olettaisi olevan kaikkien oikeudentajun mukaista. Mikäli vakavaan rikokseen syyllistynyt ulkomaalainen voidaan poistaa maasta, niin hänen oleskelulupansa tulee peruuttaa ja hänet pitää välittömästi poistaa maasta. Kyse on siitä, että ajattelemme Suomessa oleskeluoikeuden olevan etuoikeus, jonka edellytyksenä on kyky kunnioittaa yhteisiä pelisääntöjämme.

Yksi ryhmä, joiden kohdalla ei julkista keskustelua ole juuri käyty, on kansainvälistä suojelua saaneet ulkomaalaiset, joiden suojelun tarve päättyy. Tällaisia ovat esimerkiksi tapaukset, joissa suojeluaseman saanut henkilö vierailee kotimaassaan. Tällaisessa tilanteessa heidän suojeluasemansa ja oleskeluluvan perusteet tulee harkita uudelleen. Mikäli ulkomaalainen ei ole enää kansainvälisen suojelun tarpeessa, tulee hänen suojeluasemansa peruuttaa ja hänen tulee hakea oleskelulupaa muulla perusteella, kuten perheside, työ tai opiskelu. Jos muuta perustetta ei ole, tulee henkilön poistua maasta.  

Haluan kuitenkin painottaa, että viranomaisen tehdessä päätöstä ulkomaalaisen palauttamisesta tulee palautusehtojen aina täyttyä. Ketään ei saa lähettää välittömään kuoleman tai muun epäinhimillisen toiminnan, kuten kidutuksen vaaraan. Arviointi tulee tehdä aina yksilökohtaisesti, ja päätöksessä tulee ottaa huomioon hakijan tausta sekä kotimaan turvallisuustilanne.

Toimiva ja uskottava oleskelulupajärjestelmä on koko hallitun maahanmuuton perusta. On tärkeää, että järjestelmä on uskottava jotta esimerkiksi humanitaarinen maahanmuutto säilyy suomalaisten silmissä hyvänä tapana auttaa eniten apua tarvitsevia, ja rikoksia tehneet maahanmuuttajat eivät leimaa muita maahanmuuttajia, joista suurin osa on lainkuuliaisia ja tärkeä osa yhteiskuntaamme.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset