Juhani Klemetti Asiapitoista ja rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua yli ideologisten rajojen.

Yritystukijärjestelmä tulee remontoida täysin

Nykyisen yritystukijärjestelmän kautta poliitikot jakavat vuosittain yli 4 miljardia verorahoja ja verohelpotuksia pääosin suuryrityksille. Nykyinen yritystukijärjestelmä on ilmentymä Suomea vaivaavasta rakenteellisesta korruptiosta ja hyvä veli -verkostoista. Suuryritysten rakenteellinen ja perusteeton ylitukeminen on lopetettava lobbarien painostuksesta huolimatta. 

Poliitikot eivät uskalla leikata heidän tukijoitansa hyödyttäviä tukia, vaan tuet vain paisuvat joka vaalikaudella. Viimeisimmän yrityksen karsia tukia, eli Pekkarisen parlamentaarisen yritystukityöryhmän, täydellinen mahalasku ja kyvyttömyys leikata penniäkään, osoittaa, että rakenteellinen korruptio Suomessa elää ja voi hyvin.

Kaikkia yritystukia tulisi arvioida puolueettomasti tieteellisin perustein. Virkamiehet ja tutkijat ovat jo moneen kertaan arvioineet, että yritystuista suurin osa on turhia ja tehottomia. Osa tuista taas on selvästi ympäristölle ja ilmastolle haitallisia eikä niiden olemassa oloa voida enää perustella maailmassa, jossa Suomea koskevat päästövähennystavoitteet kiristyvät jatkuvasti. 

Tuista, joiden yhteiskunnallisesta kannattavuudesta ei ole todisteita, tulee luopua mahdollisimman nopeasti. Yleisesti yritystukia tulee merkittävästi karsia, ja jäljelle jäävät tuet tulee jatkossa kohdentaa pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseen sekä kestävän kehityksen tukemiseen eri aloilla.

Perustavanlaatuinen muutos yritystukipolitiikassa tulee olla siirtyminen suuryritysten perustoimintojen tukemisesta pk-yrityssektorin kehittämiseen. Pk-yritysten tapauksessa on perusteltua, että valtio voi jakaa yritysten kanssa riskiä esimerkiksi uusista innovaatiosta. Nämä investoinnit eivät välttämättä tapahtuisi ilman julkista rahoitusta.

Nykyinen kehitys yritystukien jakamisessa on valitettavasti mennyt täysin päinvastaiseen suuntaan. Esimerkiksi entisen Tekesin rahoituksen leikkaus nyky-yhteiskunnassa oli huono ratkaisu, kun Tekes -tyyppistä rahoitusta tulisi juuri lisätä. Suuryritystuista, esimerkiksi energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukset (230 milj. €), ovat taas kasvaneet jatkuvasti, ilman tieteellisiä todisteita siitä, että ne parantaisivat yritysten kilpailukykyä (VATT). Paras esimerkki täysin järjettömästä yritystuesta, jonka hallitus on onnistunut saamaan aikaan viime vuosina, on päästökaupan kompensaatiotuki, jolla tuetaan miljardituloksen tehneitä suuryrityksiä sähkön kuluttamisesta ensi vuonna jo noin 74 miljoonalla eurolla.

Yritystukijärjestelmä tulee remontoida välittömästi. Nykyinen veronmaksajien rahojen vastuuton tuhlaus on kestämätöntä ja pitää saada loppumaan. Yritystukia tulee myöntää tulevaisuudessa ainoastaan, jos niiden maksulle on tieteellisiä perusteita ja ne ovat yhteiskunnan edun mukaisia.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset